Albsig shoqeri sigurimesh

Si teknologjia po bëhet një mjet praktik në përpunimin e dëmeve të sigurimit

  • Home
  • Si teknologjia po bëhet një mjet praktik në përpunimin e dëmeve të sigurimit
Si teknologjia po bëhet një mjet praktik në përpunimin e dëmeve të sigurimit

Zhvendosja nga mjetet tradicionale në ato dixhitale të kryerjes së operacioneve po i udhëheq industritë përmes një rruge rritjeje dhe zhvillimi. Në epokën e re të avancimeve teknologjike, sektori i sigurimeve është në mes të një tronditje radikale dhe dixhitale.

Në ditët e sotme, mesatarisht 61% e konsumatorëve preferojnë mjete dixhitale për të monitoruar statusin e aplikimit të tyre, përqindje kjo që vjen në rritje çdo ditë.

Gjithashtu, pjesa më e madhe e njerzve në përgjithësi kërkojnë më pak ndërveprim fizik dhe preferojnë të konsumojnë shërbime dixhitale kur është e mundur në çdo industri, prandaj është e besueshme që, me kalimin e kohës, për dixhitalizimin e mëtejshëm të përpunimit të kërkesave do të ketë kërkesë në rritje. Për shembull, njerzit që kanë 1981 and 1996 (ages 26 to 31 in 2022)do të përbëjnë pothuajse gjysmën e popullsisë së rritur deri në vitin 2030. Në lidhje me këtë, McKinsey parashikon që më shumë se 50% e përpunimit të kërkesave do të automatizohet deri në vitin 2030.
Procesi i dëmeve nga sigurimet, ndryshe nga sa besohej në vitet e kaluara në lidhje me integrimin e teknologjisë së fundit dhe përshtatjen me ritmin e përshpejtuar të ndryshimeve teknologjike, tani ka evoluar. Sot, për të përmbushur më mirë nevojat në ndryshim të klientëve në një botë gjithnjë e më të përqendruar te teknologjia, duhet të përmirësohen aftësitë e tyre për ofrimin e shërbimeve. Kjo e çon organizatën drejt shndërrimit në një organizatë më të shkathët që mund të përshtatet shpejt me ndryshimet dhe pasiguritë e vazhdueshme.

Përdorimi i potencialit të teknologjisë për të përmirësuar zgjidhjen e dëmeve

Procesi i dëmeve të sigurimit është pajisur me një sërë teknologjish përçarëse (disruptive technologies[1]).  Disa nga këto teknologji janë inteligjenca artificiale, Blockchain, mësimi i makinerisë dhe automatizimi i proceseve robotike. Me pritshmëri të larta, këto mjete dixhitale presin të integrohen në të gjithë zinxhirin e një marke, e cila i shtyn markat e sigurimeve të përqafojnë ndërprerjen. Është e vështirë të dallosh modele specifike në të dhënat e dëmeve që kërkojnë ekzaminim më të afërt nga njerëzit. Në të kundërt, inteligjenca artificiale mund të identifikojë modele specifike për dëmet brenda disa minutave me një program të shpejt. Për më tepër, të gjitha këto përmirësime mund të arrihen pa rritur ndjeshëm shpenzimet operacionale si dhe kohën e kërkuar.

RPA: Nga Njoftimi i Parë i Humbjes (FNOL) deri te rregullimi dhe shlyerja, robotët RPA mund të automatizojnë të gjithë procesin e kërkesave. Për të automatizuar proceset transaksionale dhe për të hartuar shpërndarjet e dëmeve, rregulluesit e kërkesave kërkojnë përdorimin e teknologjisë RPA. Duke qenë se automatizon shumë fusha të përpunimit të kërkesave si kontabiliteti, pajtueshmëria me taksat dhe rregullatoret, shlyerja e detyrimeve, vlerësimi dhe analiza e rrezikut të kredisë dhe detyrat administrative.

 

AI: AI dhe mësimi i makinerive mund të përdoren për të zbuluar lehtësisht mashtrimin, si dhe për të synuar klientët e mundshëm. Për më tepër, ju lejon të studioni sjelljen e klientëve të mundshëm dhe të ofroni njohuri për tendencat e mundshme në të ardhmen. Për shembull, ata mund të analizojnë imazhe, sensorë dhe të dhëna historike dhe më pas mund të verifikojnë rezultatet e AI dhe të zgjidhin dëmet bazuar në to.

BIG Data: Sasi të mëdha të dhënash e bëjnë të vështirë analizimin dhe renditjen e informacionit gjatë përpunimit të kërkesave. Nëse të gjitha të dhënat nuk merren parasysh, ata mund të çojnë në marrjen e një vendimin të gabuar. Nëse kompanitë e sigurimit kanë më pak kohë, si mund të trajtojnë vëllime të mëdha të dëmeve? Në këtë rast, Big Data Analytics i ndihmon personat që merren me trajtimin e dëmeve të raportojnë për dëmet që kanë nevojë për hetim të mëtejshëm. Të dhënat e mëdha nuk janë të dobishme vetëm për siguruesit që kërkojnë të reduktojnë mashtrimin, por ato ndihmojnë shoqërinë në tërësi duke siguruar që atyre t’u sigurohen shlyerjet e sakta të dëmeve.

Teknologjitë njohëse (Cognitive technologies [2])mund të luajnë një rol kritik në përmirësimin e efikasitetit të proceseve, ku lehtësia, shpejtësia, komoditeti i shërbimit dhe çmimi janë diferencuesit kryesorë konkurrues. Personat që merren me trajtimin e dëmeve përdorin teknologjinë njohëse për të aksesuar, identifikuar dhe nxjerrë informacionin përkatës në dokumente, formularë, aplikacione dhe politika për të përcaktuar dhe finalizuar zgjidhjen e kërkesave.

Sipas një raporti të McKinsey, automatizimi mund të rrisë kënaqësinë e klientit me 15%, të përmirësojë saktësinë me 4% dhe të reduktojë kostot e udhëtimit të dëmeve me 30%. Prandaj, insurtechs duhet të krijojnë një mesazh të qartë dhe të qëndrueshëm që demonstron gatishmërinë e tyre për t’u përshtatur dhe evoluar me ndërprerjet e teknologjisë së re, pasi vetëm një qasje e tillë do t’i pozicionojë ata të jenë kryesues në epokën e re të sigurimeve.

Burimi: cxotoday

___________________

 

[1] disruptive technologies- Një teknologji përçarëse është ajo që zhvendos një teknologji të vendosur dhe trondit industrinë ose një produkt novator që krijon një industri krejtësisht të re.(P.sh Kompjuteri personal (PC) zhvendosi makinën e shkrimit dhe ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si ne punojmë dhe komunikojmë.)

[2] Teknologjitë njohëse- janë produkte të fushës së inteligjencës artificiale. Ata janë në gjendje të kryejnë detyra që vetëm njerëzit dikur ishin në gjendje t’i bënin. Shembuj të teknologjive njohëse përfshijnë vizionin kompjuterik, mësimin e makinerive, përpunimin e gjuhës natyrore, njohjen e të folurit dhe robotikën

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?