Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi Kasko

Sigurimi Kasko

SIGURIMI KASKO

Gjendja e rrugëve, trafiku i rënduar, ndryshimet e motit, etj, janë shkaktarë dëmesh të paparashikuara prej të cilave askush nuk është i sigurt. Nga ana tjetër, dëmet kushtojnë mjaft shtrenjtë nëse askush nuk garanton mbulimin e tyre, prandaj, me pajisjen me sigurimin KASKO, mund ta siguroni automjetin tuaj nga çdo fatkeqësi e paparashikuar .
Nëse keni lidhur kontratë mbi sigurimin KASKO, Albsig ju garanton kompensimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin tuaj në rastin e aksidentit në trafik edhe atëherë kur jeni ju që e keni shkaktuar aksidentin.
Albsig, përmes policës së sigurimit të mjetit motorik KASKO, ofron mbulimet në sigurim lidhur me humbjen ose dëmtimin e plotë ose të pjesshëm të mjetit motorik si rezultat i rreziqeve të ndryshme duke garantuar dëmshpërblim në kohë rekord dhe riparim në servise të specializuara.

ALBSIG KASKO mbulon:

 • Dëmtimet aksidentale
 • Thyerjen e xhamave
 • Zjarr-Rrufe-Eksplozion
 • Katastrofat natyrore
 • Dëmtimet në parkim (pa autor)
 • Vjedhja
 • Transport me karroatrec
 • Sigurim për jashtë vendit
 • Shërbim GPS

Pajisja e automjetit tuaj me GPS

Me pajisjen e automjetit tuaj me GPS, do të keni mundësi që ta vëzhgoni në mënyrë të imtësishme automjetin tuaj.

 • Orët e qëndrimit ndezur apo fikur të mjetit apo gjeneratorit;
 • Itinerarin e përshkruar nga mjeti;
 • Rruga e përshkruar nga mjeti gjatë çdo intervali kohor;
 • Kilometrat e përshkruar për çdo ndezje-fikje të mjetit;
 • Idle time (koha e qëndrimit ndezur të mjetit pa lëvizur për më shumë se 5 min);
 • Shpejtësitë e lëvizjes së tij;
 • Kilometrat e përshkruar për një ditë, javë, muaj apo për çdo interval që ju dëshironi;
 • Sigurim për jashtë vendit
 • Geofencing (zonat e lejuara për lëvizjet e mjeteve);
 • Mirëmbajtja e mjetit (kur duhet të ndërrohen vaj, filtra, goma kur mbaron siguracioni, kolaudimi etj.)

Informacione në kohë rekord për automjetin tuaj në rast vjedhjeje

 • Kur mjeti lëviz me motor të fikur;
 • Kur mjeti kalon shpejtësinë e lejuar;
 • Kur mjeti del nga zona e mbulimit;
 • Në rastet kur mjeti përfshihet në një aksident;
 • Qëndron për një kohë të gjatë me motor ndezur pa lëvizur;

Përfitimet tuaja në rast se do pajisni automjetin me GPS

 • Kursim në shpenzimet e mëdha të karburantit ;
 • Sigurinë e automjetit/personelit tuaj;
 • Kur mjeti del nga zona e mbulimit;
 • Do të lajmëroheni në rast se mjeti del nga zona e lejuar (parkimi, magazina, etj), kur mjeti po lëviz me motor të fikur, kur mjeti përfshihet në një aksident etj;
 • Reduktim të kostove të transportit;
 • Rrit efektshmërinë e drejtimit të mjetit dhe performancën, duke ulur mundësinë për abuzime;

Open chat
Na Kontaktoni
Mirë se vini në ALBSIG
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Blini sigurimin TPL Online:
💳 BLI TPL Online
Blini sigurimin Shendeti ne Udhetim Online:
💳 BLI SHU Online