Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi nga Gjithë Rreziqet në Ndërtim (CAR)

 • Home
 • Sigurimi nga Gjithë Rreziqet në Ndërtim (CAR)
Sigurimi nga Rreziqet në Ndërtim

SIGURIMI NGA GJITHË RREZIQET NË NDËRTIM (CAR)

Ndërtimi është proçes i ndërlikuar e i rrezikshëm dhe ekspozon menaxhimin ndaj shumë rreziqeve që mund të shkaktojnë papritur vonesa dhe detyrime të kushtueshme të projekteve duke ulur ndjeshëm fitimet. Nuk është gjithmonë e lehtë të identifikosh shkakun e saktë ose palët përgjegjëse në rast dëmi, gjë që shpesh çon në procedura të gjata dhe të kushtueshme ligjore. Nëse ndërtesa nuk ka përfunduar ende, situata shpesh vështirësohet edhe më shumë, sepse kantieri nuk po përparon dhe ka kosto shtesë. Sigurimi i të gjithë rrezikut të ndërtimit (CAR) është i nevojshëm për të parandaluar ndërprerjet dhe vonesat në projektet tuaja të ndërtimit.

ÇFARË PËRFSHIN

Dëme ose humbje në materiale ndërtimi si dhe projekte inxhinierike në ndërtim, të tilla si:

 • Shtëpi dhe ndërtesa banimi
 • Objekte jo-rezidenciale (zyra, spitale, teatro e objekte të tjera social-kulturore)
 • Fabrika, uzina, uzina energjie (TEC-et dhe H/C-et)
 • Rrugë, hekurudha, aeroporte
 • Ura, diga, tunele
 • Sisteme ujitjeje, sisteme dranazhimi
 • Kanale, porte etj.

Dëme ose Humbje të shëndetit dhe pronës së palëve të treta

DËMET E MBULUARA

Mbulojmë dëmet dhe humbjet e shkaktuara nga:

 • Vërshimi dhe përmbytja
 • Dëmtimi në ndërtimin e tuneleve dhe galerive provizore
 • Dëmtimi i kabllove dhe/ose tubacioneve nëntokësore
 • Dëmtimi i makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit
 • Dëmtimi në materiale të ndërtimit
 • Masat mbrojtëse për rreshjet, vërshimet dhe përmbytjet
 • Lëvizjen e mbeturinave nga rrëshqitja e tokës .
 • Dëmtimi në materiale të ndërtimit
 • Dëmtimi në mjetet mbrojtëse kundër zjarrit
 • Shtrimi i tubacioneve të ujit, etj.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?