Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Garancisë së Kontratës

  • Home
  • Sigurimi i Garancisë së Kontratës
Sigurimi i Garancisë së Kontratës

SIGURIMI I GARANCISË SË KONTRATËS

Sigurimi i një blerësi me një kolateral financiar për ekzekutimin e një kontrate mund të jetë i vështirë për kompaninë tuaj. Kapitali qarkullues që mund të përdoret për të rritur biznesin e kompanisë dhe për të financuar kontrata të tjera është i bllokuar. Garancitë e kontratës janë një zgjidhje për këtë problem. Garancia për kompanitë që bashkohen me një tender ose aplikojnë për një kontratë është një angazhim me shkrim i siguruesit për t’i paguar një shumë të caktuar përfituesit të garancisë në rast se kontratori nuk përmbush detyrat dhe detyrimet e tij ndaj përfituesit të garancisë. Ne ofrojmë Garanci Kontrate për ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe të mëdha që operojnë në industri të ndryshme – duke përfshirë farmaceutikën, kompanitë e ndërtimit, etj.

ÇFARË PËRFITONI

  • Likuiditet i përmirësuar – ju mund të konkurroni në shumë tendera në të njëjtën kohë
    dhe të rritni biznesin tuaj.
  • Besueshmëri më e madhe me partnerët e biznesit.

ÇFARË MBULOHET

  • Përmbushja e detyrimeve të kontratës së prokurimit të nënshkruar ndërmjet palëve në përputhje me dokumentat e tenderit.
  • Kthimi i çdo vlere monetare të paguar në rast të ekzekutimit të garancisë.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?