Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale

 • Home
 • Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale
Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË PROFESIONALE

Pavarësisht se sa i arsimuar, me përvojë ose ekspert mund të jeni në profesionin tuaj, gabimet ndodhin gjithsesi dhe mund të kenë pasoja ligjore. Kushdo që ofron shërbime profesionale drejtpërdrejt për klientët e tij, ose këshillon klientët duhet të jetë i siguruar ndaj rreziqeve që vijnë nga gabimet, neglizhenca, mosveprimi profesional, apo harresa gjatë ushtrimit të profesionit. Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale mbron profesionistët nga humbjet dhe dëmet që i shkaktohen palëve të treta, duke shmangur rrezikun e humbjeve të rënda financiare.

KUSH PËRFSHIHET

Kategoritë kryesore profesionale që përfitojnë nga Polica e Sigurimit të Përgjegjësisë Profesionale janë:

 • Ekonomistët dhe përfaqësuesit e auditit
 • Inspektorët dhe vlerësuesit
 • Doktorët, dentistët, ndihmësmjeket,
 • Spitalet
 • Agjentët e sigurimit dhe këshilltarët e investimeve
 • Farmacistët
 • Avokatët, etj.

DËMET E MBULUARA

Polica jonë mbulon kërkesat për dëmshpërblim që rezultojnë nga:

 • Neglizhenca gjatë ushtrimit të profesionit
 • Keqpërfaqësimi i palëve të treta
 • Këshillimi i gabuar
 • Diagnostikimi i gabuar
 • Përvetësimi i të drejtës së autorit, etj.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?