Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim

  • Home
  • Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim
Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim

SIGURIMI NË UDHËTIM

Udhëtimi jashtë vendit është një përvojë emocionuese, por mund të ndodhin sëmundje dhe aksidente të paparashikueshme. Faturat mjekësore që rezultojnë nga kjo mund të jenë dërrmuese. Sigurimi mjekësor i udhëtimit ju mbron në rast sëmundjeje ose aksidenti kur udhëtoni jashtë vendit. Ai ofron përfitimet kryesore mjekësore apo të riatdhesimit në rast urgjence cilido qoftë destinacioni juaj.

ÇFARË PËRFSHIN

  • Vizita mjekësore urgjente
  • Shpenzimet për medikamentet mjekësore
  • Trajtime spitalore urgjente
  • Riatdhesim

DËMET E MBULUARA

  • Sëmundje akute
  • Aksidente
  • Humbja e jetes

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?