Albsig shoqeri sigurimesh

Rreth Albsig

about
about

HISTORIA

Albsig sh.a. është themeluar në vitin 2004 si një shoqëri sigurimi me vendndodhje në Shqipëri. Albsig është një shoqëri aksionere me kapital të përbashkët, e regjistruar sipas Ligjit Shqiptar nr.7638, më datë 19 nëntor, 1992 “Për Shoqëritë Tregtare” dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Shqipërisë me vendim të Gjykatës së Rrethit të Tiranës, Nr. 28154, më datë 9 janar, 2004. Shoqëria jonë operon sipas liçensës së lëshuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (AMF), për tregtimin e policave të përgjithshme të sigurimit sipas rregullave të AMF-së në territorin e Shqipërisë. Autorizimi për të ndërmarrë aktivitetet e sigurimit të jo-jetës është marrë më datë 19 qershor, 2004, ndërsa liçensa që specifikon klasat e aktiviteteve është lëshuar më datë 10 shtator, 2004. Që prej vitit 2019, Albsig ofron produktet e reja të klasës 14 të jo-jetës "Sigurimi i kreditit".

Që prej vitit 2004, kemi ndërtuar biznesin rreth nevojave të klientëve, duke pasur në thelb vlerat e përbashkëta që na shoqërojnë çdo hap të punës. Si shoqëri aksionere me kapital të përbashkët, pjesë e GRUPIT Kastrati, shoqëria jonë ka shtrirë veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Shqipërisë falë cilësisë dhe shpejtësisë së shërbimit, duke u gjendur pranë klientëve me 28 degë, si dhe nëpërmjet bashkëpunimit me mbi 400 agjensi që operojnë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Albsig ka një portofol me më shumë se 35 produkte sigurimi, gjë që na mundëson plotësimin e çdo nevoje të tregut të sotëm; që nga policat e sigurimit vullnetar të mjeteve motorike, sigurimi ndaj aksidenteve dhe zjarrit, e deri tek sigurimi i përgjegjësive për biznese të vogla, të mesme e të mëdha.

VIZIONI

Klienti është prioriteti ynë. Ne tejkalojmë pritshmëritë tuaja falë shërbimit cilësor, integritetit dhe profesionalizmit. Paketat tona të produkteve ofrojnë mundësinë e zgjedhjes me nivelin optimal financiar, bazuar në kërkesat tuaja specifike. Synojmë të jemi partneri më i besueshëm për klientët tanë dhe të ecim gjithmonë përpara duke ndërthurur vlerat e konsoliduara me inovacionin në tregun e sigurimeve.

MISIONI

Misioni ynë është dhe do të mbetet stabiliteti financiar dhe e ardhmja e sigurt për stafin, klientët, dhe bashkëpunëtorët tanë; të sigurojmë zhvillim profesional dhe personal të stafit tonë e njëkohësisht të krijojmë partneritet të fortë me klientët duke ofruar mbështetje të plotë e të vendosur për t’u bërë zgjedhja e parë e çdo shqiptari.

VIZIONI

Klienti është prioriteti ynë. Ne tejkalojmë pritshmëritë tuaja falë shërbimit cilësor, integritetit dhe profesionalizmit. Paketat tona të produkteve ofrojnë mundësinë e zgjedhjes me nivelin optimal financiar, bazuar në kërkesat tuaja specifike. Synojmë të jemi partneri më i besueshëm për klientët tanë dhe të ecim gjithmonë përpara duke ndërthurur vlerat e konsoliduara me inovacionin në tregun e sigurimeve.

MISIONI

Misioni ynë është dhe do të mbetet stabiliteti financiar dhe e ardhmja e sigurt për stafin, klientët, dhe bashkëpunëtorët tanë; të sigurojmë zhvillim profesional dhe personal të stafit tonë e njëkohësisht të krijojmë partneritet të fortë me klientët duke ofruar mbështetje të plotë e të vendosur për t’u bërë zgjedhja e parë e çdo shqiptari.

rreth albsig

Emri i shoqërisë:

ALBSIG

Web

www.albsig.al

Data e themelimit:

09 / 01 / 2004

Biznesi:

Sigurimi jo-jetë

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës:

Z. Shefqet Kastrati

Z. Arben Breshani

Znj. Ilda Mucmataj

Aksionerët

Shefqet Kastrati

Drejtor i Përgjithshëm:

Z. Muharrem BARDHOCI

Kapitali

879,460.000

Numri i punonjësve:

243 (viti 2022)

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?