Rreth Albsig

about
about

HISTORIA

Albsig sh.a. është themeluar në vitin 2004 si një shoqëri sigurimi me vendndodhje në Shqipëri. Albsig është një shoqëri aksionere me kapital të përbashkët, e regjistruar sipas Ligjit Shqiptar nr.7638, më datë 19 nëntor, 1992 “Për Shoqëritë Tregtare” dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Shqipërisë me vendim të Gjykatës së Rrethit të Tiranës, Nr. 28154, më datë 9 janar, 2004. Shoqëria jonë operon sipas liçensës së lëshuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (AMF), për tregtimin e policave të përgjithshme të sigurimit sipas rregullave të AMF-së në territorin e Shqipërisë. Autorizimi për të ndërmarrë aktivitetet e sigurimit të jo-jetës është marrë më datë 19 qershor, 2004, ndërsa liçensa që specifikon klasat e aktiviteteve është lëshuar më datë 10 shtator, 2004. Që prej vitit 2019, Albsig ofron produktet e reja të klasës 14 të jo-jetës "Sigurimi i kreditit".

Që prej vitit 2004, kemi ndërtuar biznesin rreth nevojave të klientëve, duke pasur në thelb vlerat e përbashkëta që na shoqërojnë çdo hap të punës. Si shoqëri aksionere me kapital të përbashkët, pjesë e GRUPIT Kastrati, shoqëria jonë ka shtrirë veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Shqipërisë falë cilësisë dhe shpejtësisë së shërbimit, duke u gjendur pranë klientëve me 28 degë, si dhe nëpërmjet bashkëpunimit me mbi 400 agjensi që operojnë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Albsig ka një portofol me më shumë se 35 produkte sigurimi, gjë që na mundëson plotësimin e çdo nevoje të tregut të sotëm; që nga policat e sigurimit vullnetar të mjeteve motorike, sigurimi ndaj aksidenteve dhe zjarrit, e deri tek sigurimi i përgjegjësive për biznese të vogla, të mesme e të mëdha.

VIZIONI

Klienti është prioriteti ynë. Ne tejkalojmë pritshmëritë tuaja falë shërbimit cilësor, integritetit dhe profesionalizmit. Paketat tona të produkteve ofrojnë mundësinë e zgjedhjes me nivelin optimal financiar, bazuar në kërkesat tuaja specifike. Synojmë të jemi partneri më i besueshëm për klientët tanë dhe të ecim gjithmonë përpara duke ndërthurur vlerat e konsoliduara me inovacionin në tregun e sigurimeve.

MISIONI

Misioni ynë është dhe do të mbetet stabiliteti financiar dhe e ardhmja e sigurt për stafin, klientët, dhe bashkëpunëtorët tanë; të sigurojmë zhvillim profesional dhe personal të stafit tonë e njëkohësisht të krijojmë partneritet të fortë me klientët duke ofruar mbështetje të plotë e të vendosur për t’u bërë zgjedhja e parë e çdo shqiptari.

VIZIONI

Klienti është prioriteti ynë. Ne tejkalojmë pritshmëritë tuaja falë shërbimit cilësor, integritetit dhe profesionalizmit. Paketat tona të produkteve ofrojnë mundësinë e zgjedhjes me nivelin optimal financiar, bazuar në kërkesat tuaja specifike. Synojmë të jemi partneri më i besueshëm për klientët tanë dhe të ecim gjithmonë përpara duke ndërthurur vlerat e konsoliduara me inovacionin në tregun e sigurimeve.

MISIONI

Misioni ynë është dhe do të mbetet stabiliteti financiar dhe e ardhmja e sigurt për stafin, klientët, dhe bashkëpunëtorët tanë; të sigurojmë zhvillim profesional dhe personal të stafit tonë e njëkohësisht të krijojmë partneritet të fortë me klientët duke ofruar mbështetje të plotë e të vendosur për t’u bërë zgjedhja e parë e çdo shqiptari.

misioni-vizioni-albsig

Emri i shoqërisë:

ALBSIG

Web

www.albsig.al

Data e themelimit:

09 / 01 / 2004

Biznesi:

Sigurimi jo-jetë

Lokalizimi i zyrave qendrore:

Adresa: Rr. “Barrikadave”, K.POSTARE, 1001 – Tirana, Albania

Tel: +355 4 22 54 770

Tel: +355 4 22 54 764

Fax: +355 4 2254 664

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës:

Z. Shefqet Kastrati

Z. Arben Breshani

Znj. Ilda Mucmataj

Aksionerët

Shefqet Kastrati

Drejtor i Përgjithshëm:

Z. Muharrem BARDHOCI

Kapitali

879,460.000

Numri i punonjësve:

243 (viti 2022)

Open chat
Na Kontaktoni
Mirë se vini në ALBSIG
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Blini sigurimin TPL Online:
💳 BLI TPL Online
Blini sigurimin Shendeti ne Udhetim Online:
💳 BLI SHU Online