Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Përgjegjësisë Civile për Tregtuesit e Naftës dhe Gazit

  • Home
  • Sigurimi i Përgjegjësisë Civile për Tregtuesit e Naftës dhe Gazit
Sigurimi i Përgjegjësisë për Tregtuesit e Naftës dhe Gazit

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË CIVILE PËR TREGTUESIT E NAFTËS DHE GAZIT

Si kontrator në sektorin e naftës dhe gazit keni nevoja unike sigurimi. Polica standarde e sigurimit të përgjegjësië s’është e përshtatshme në një industri ku puna kryhet në mënyrë të vazhdueshme në mjedise të rrezikshme si në tokë, ashtu edhe në det. Duke qenë se çdo kontratë që nënshkruani kërkon mbulim specifik të nevojave dhe rreziqeve me të cilat përballet ky biznes, ju duhet një partner sigurimi me përvojë të thellë të naftës dhe gazit. Polica Albsig e Sigurimit të Përgjegjësisë Civile për Tregtuesit e Naftës dhe Gazit është projektuar nga specialistë të kësaj industrie dhe mbron veprimtarinë tuaj në të gjithë territorin e Shqipërisë.

KUSH PËRFSHIHET

Mbulimet e përfshira në Sigurimin e Përgjegjësisë Civile Për Tregtuesit e Naftës dhe Gazit janë:

  • Përgjegjësitë ligjore si pronar
  • Përgjegjësitë ligjore si operator
  • Përgjegjësitë ligjore të personave përgjegjës të dëmeve

DËMET E MBULUARA

Polica jonë do t’ju mbulojë përgjegjësitë ligjore në lidhje me:

  • Dëmet fizike (Sëmundja, plagosja, vdekja)
  • Dëmet materiale të pasurisë

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?