Albsig shoqeri sigurimesh

Humbja e Policës

 • Home
 • Humbja e Policës
about

Humbje e Policës së Sigurimit

(Polica TPL / Sigurimit të Kartonit Jeshil / Sigurimit Kufitar)

Hapi i parë:

 • Në rast të humbjes së Policës së Sigurimit TPL, klienti i Albsig duhet të drejtohet tek një prej pikave më të afërta të Shoqërisë i pajisur me mjet identifikimi (kartë identiteti).
 • Hapi i dytë:

 • Personi që ka humbur policën e sigurimit do plotësojë një kërkesë me shkrim për humbjen e policës së sigurimit, pasi vërtetohet se polica e kërkuar është aktualisht në fuqi.
 • Pas plotësimit të kërkesës klienti do të pajiset me një dublikatë të policës së humbur.
 • Për pajisjen me dublikatën e policës së humbur klienti duhet të paguajë 500 lekë për Sigurimin TPL
 • Shënim:
 • Për humbjen e policës së Sigurimit të Kartonit Jeshil ose të Sigurimit Kufitar, do të përdoret e njejta proçedurë si më sipër, por për dublikatën e kërkuar do paguhet 5 euro.
 • Open WhatsApp
  Na kontaktoni !
  Mirë se vini në ALBIG !
  Përshendetje !
  Si mund t'ju ndihmojmë ?