Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Përgjegjësisë së Ndërtuesit

  • Home
  • Sigurimi i Përgjegjësisë së Ndërtuesit
sigurimi i pergjegjesise se ndertuesit

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË SË NDËRTUESIT

Bizinesi i ndërtimit është një prej bizneseve që përballet me rreziqet më të mëdha kur është fjala për dëme të mundshme aksidentale, apo pasojë defektesh në projektim dhe në materiale, ndaj dhe Sigurimi i Përgjegjësisë së Ndërtuesit është i detyrueshëm për të gjithë ndërtuesit dhe për çdo objekt të përfunduar, qoftë ky pallat, shtëpi private, vilë, hotel, apo çfarëdo objekti tjetër. Me një afat 10 vjeçar të vlefshmërisë së policës, ndërtuesit mbulohen financiarisht për çdo dëmtim material ose fizik si dhe shpenzime ligjore në rast padie.

ÇFARË PËRFSHIN

Dëmshpërblimet për dëme materiale dhe shëndetësore

DËMET E MBULUARA

Polica jonë do t’ju dëmshpërblejë atëherë kur do të bëheni përgjegjës i ligjshëm për:

  • Shembjen tërësore apo të pjesshme të ndërtesës
  • Dëmtimet fizike dhe aksidentale
  • Dëmtimet e pronës materiale, etj.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?