MENUMENU
Sigurim i Detyrueshem TPL
BLI ONLINE
Sigurim Kasko

Me sigurimin Kasko, Albsig ju garanton kompensimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin tuaj me rastin e aksidentit në trafik edhe atëherë kur ju e keni shkaktuar fatkeqësinë.

MË SHUMË
Sigurim Oferte

Sigurimi i Garancisë së Ofertës, ofrohet nga Siguruesi për subjektet pjesmarrëse në tender, që i janë/apo do ti përgjigjen kerkesës për ofertim të Autoritetit Kontraktor.

MË SHUMË
Sigurim Prone
BLI ONLINE
Sigurim i Shëndetit

Sigurimi i shendetit bazë përmban 3 paketa të fashës ekonomike duke synuar një shtrirje të gjerë në treg për fleksibitetin dhe përballimin lehtësisht financiar.

MË SHUMË
Sigurim CAR

CAR i ofrohet të gjithë ndërtuesve në projektet inxhinjerike si: ndërtesa banimi, zyra, spitale, fabrika, rrugë, hekurudha, ura, tunele, etj.

MË SHUMË
Polica e Sigurimit ne Udhetim

Ky sigurim mbulon humbjet e ndodhura që mund të lindin nga aksidente të ndryshme,ndërhyrjet mjeksore nga sëmundje akute, si dhe shpenzimet e riatdhesimit në rast sëmundje.

BLI ONLINE

PRODUKTET TONA

Shëndeti: Si ta mbrojmë atë
Postuar më 17/11/2021

Shëndeti është një nga gjërat më të shtrenjta dhe të rëndësishme që kemi ne si njerëz. Të gëzosh shëndet të plotë është një bekim i vërtetë. Aq sa i rëndësishëm është shëndeti, është po aq delikat. Sot jemi mirë dhe plot energji, por papritur e gjejmë veten në spital nga aksidenti me makinë që sapo […]

Sigurimi i Pronës: Ku dhe Si?
Postuar më 17/11/2021

Sigurimi i pronës dhe sigurimi i pasurisë së paluajtshme është një sigurim, i cili duhet të bëhet pothuajse nga çdo njeri. Asnjë nga ne nuk është i sigurt përsa i përket sigurimit të pronës dhe sigurimit të pasurisë së paluajtshme, sepse ne nuk mund t’i parashikojmë dhe të mbrohemi nga katastrofat natyrore, vjedhjet, zjarret, etj. […]

Të gjitha

You have Successfully Subscribed!

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBSIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Bli siguracionin e Makines tuaj ONLINE
💳 Blini TPL Online
Bli siguracionin e Shendetit ne Udhetim ONLINE
💳 Blini SHU Online