MENUMENU
Sigurim i Detyrueshem TPL
BLI ONLINE
Sigurim Kasko

Me sigurimin Kasko, Albsig ju garanton kompensimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin tuaj me rastin e aksidentit në trafik edhe atëherë kur ju e keni shkaktuar fatkeqësinë.

MË SHUMË
Sigurim Oferte

Sigurimi i Garancisë së Ofertës, ofrohet nga Siguruesi për subjektet pjesmarrëse në tender, që i janë/apo do ti përgjigjen kerkesës për ofertim të Autoritetit Kontraktor.

MË SHUMË
Sigurim Prone
BLI ONLINE
Sigurim i Shëndetit

Sigurimi i shendetit bazë përmban 3 paketa të fashës ekonomike duke synuar një shtrirje të gjerë në treg për fleksibitetin dhe përballimin lehtësisht financiar.

MË SHUMË
Sigurim CAR

CAR i ofrohet të gjithë ndërtuesve në projektet inxhinjerike si: ndërtesa banimi, zyra, spitale, fabrika, rrugë, hekurudha, ura, tunele, etj.

MË SHUMË
Polica e Sigurimit ne Udhetim

Ky sigurim mbulon humbjet e ndodhura që mund të lindin nga aksidente të ndryshme,ndërhyrjet mjeksore nga sëmundje akute, si dhe shpenzimet e riatdhesimit në rast sëmundje.

BLI ONLINE

PRODUKTET TONA

Sigurimi nga vjedhja mbron asetet më të vlefshme të biznesit tuaj
Postuar më 18/05/2022

Të ndërtosh një biznes kërkon shumë punë, por ka edhe shumë rreziqe që janë gjithmonë të pranishme dhe të pashmangshme në tregun e sotëm. Rreziku financiar, operacional dhe ligjor janë disa nga rreziqet që duhet të marrë parasysh çdo biznes, i vogël apo i madh, dhe të cilat kërkojnë një plan të mirëbërë biznesi, menaxhim, […]

Sigurimi i shëndetit për bizneset – Përfitim i ndërsjellë
Postuar më 16/04/2022

Një sërë studimesh të kryera mbi rëndësinë e përfitimeve që një kompani ofron për punonjësit e saj kanë treguar se sigurimi i shëndetit është parësori për nga rëndësia që ka për çdo punonjës, por edhe për efektin pozitiv në performancën e kompanisë. Punonjësit janë thelbësorë në suksesin e një biznesi dhe një prej aseteve më […]

Të gjitha

You have Successfully Subscribed!

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBSIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Bli siguracionin e Makines tuaj ONLINE
💳 Blini TPL Online
Bli siguracionin e Shendetit ne Udhetim ONLINE
💳 Blini SHU Online
Raporto demin motorrik ONLINE
Raporto dëmin Online