Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Përgjegjësisë së Produktit

  • Home
  • Sigurimi i Përgjegjësisë së Produktit
sigurimi i produktit

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË SË PRODUKTIT

Defektet në produktin e kompanisë suaj mund të shkaktojnë lëndime ose dëmtime pronësore. Edhe nëse një produkt përdoret gabimisht nga klienti, një biznes mund të jetë përgjegjës për çdo dëm të shkaktuar nga produkti. Sa më shumë produkte që prodhoni dhe krijoni, aq më të mëdha janë shanset që një nga produktet të ketë një defekt. Ndërsa rreziku juaj rritet, rritet edhe nevoja juaj
për sigurimin e përgjegjësisë ndaj produktit. Ky lloj mbulimi mbron biznesin tuaj nga kostot nëse një produkt nuk funksionon siç duhet dhe i shkakton dëm një pale të tretë. Disa nga bizneset që sigurojnë përgjegjësinë e produktit janë Dyqanet, Distributorët, Prodhuesit, Restorantet, etj.

ÇFARË PËRFSHIN

Polica e Sigurimit të Përgjegjësisë së produktit përfshin:

  • Dëmshpërblimet
  • Shpenzimet Ligjore
  • Faturat Mjekësore

DËMET E MBULUARA

Polica jonë do t’ju dëmshpërblejë atëherë kur do të bëheni përgjegjës i ligjshëm për:

  • Dëmtimet fizike dhe aksidentale
  • Dëmtimet e pronës materiale

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?