Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi i Përgjegjësisë së Pasagjerëve

  • Home
  • Sigurimi i Përgjegjësisë së Pasagjerëve
sigurimi i pasagjereve

SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË SË PASAGJERËVE

Kudo ku ka pasagjerë, ka edhe rreziqe. Distanca e juridiksione të ndryshme kërkojnë nivele të ndryshme sigurimi. Ne e kuptojmë këtë dhe e dimë se si rregullatorët ligjorë dhe përvoja gjyqësore mund të ndikojnë në veprimtarinë e klientëve tanë. Ne ofrojmë policën e Sigurimit të Përgjegjësisë së Pasagjerëve të projektuar sipas nevojave specifike që keni dhe në varësi të mjetit të transportit që operoni; qoftë ai autobus, anije, avion, tren, apo çdo lloj mjeti transporti publik.

ÇFARË PËRFSHIN

Polica e Sigurimit të Përgjegjësisë së Pasagjerëve përfshin:

  • Dëmshpërblimet
  • Shpenzimet Ligjore
  • Faturat Mjekësore

DËMET E MBULUARA

Polica jonë do t’ju dëmshpërblejë atëherë kur do të bëheni përgjegjës i ligjshëm për:

  • Dëmtimet fizike
  • Dëmtimet aksidentale

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?