Albsig shoqeri sigurimesh

Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat: Veprimi për ndryshimin e klimës është çelësi për reduktimin e rrezikut nga katastrofat

  • Home
  • Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat: Veprimi për ndryshimin e klimës është çelësi për reduktimin e rrezikut nga katastrofat
Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat: Veprimi për ndryshimin e klimës është çelësi për reduktimin e rrezikut nga katastrofat

Sot është Dita Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat. Nicolas Jeanmart, kreu i sigurimeve personale dhe të përgjithshme në Insurance Europe, duke pasur parasysh ndikimin e rëndësishëm që ka tashmë ndryshimi i klimës dhe fakti që ky ndikim pritet të rritet edhe më shumë në të ardhmen:

“Trajtimi i sfidave të paraqitura nga ndryshimet klimatike është jetik për reduktimin e rrezikut të katastrofave, pasi ndryshimi i klimës rezulton në katastrofa natyrore më të shpeshta dhe më të rënda. Dhe, siguruesit kanë një rol kyç për të luajtur. Kjo përfshin jo vetëm mbrojtjen financiare që ne ofrojmë, por edhe nxitjen e klientëve për të reduktuar ekspozimet e tyre ndaj rrezikut dhe ndihmën e autoriteteve në modelimin e rreziqeve me të cilat përballen komunitetet e tyre. Siguruesit gjithashtu kontribuojnë gjithnjë e më shumë duke reduktuar gjurmët e tyre të karbonit.”

“Megjithatë, politikëbërësit duhet gjithashtu të rrisin përpjekjet e tyre. Kjo do të thotë, në veçanti, mbajtja sa më afër që të jetë e mundur me marrëveshjen e Parisit për reduktimin e emetimeve të gazeve serrë, të arritur gjatë COP 21. Në të njëjtën kohë, kërkohet veprim i rëndësishëm i politikëbërësve për të përshtatur shoqëritë tona me një klimë tashmë në ndryshim, për shembull. nëpërmjet planifikimit më të mirë të përdorimit të tokës dhe kodeve adekuate të ndërtimit. Një veprim i tillë për përshtatjen është i nevojshëm urgjentisht në të gjitha nivelet: lokal, kombëtar, evropian dhe global.

Albsig, Vlerat që na bashkojnë!

\Insurance Europe

Open chat
Na Kontaktoni
Mirë se vini në ALBSIG
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Blini sigurimin TPL Online:
💳 BLI TPL Online
Blini sigurimin Shendeti ne Udhetim Online:
💳 BLI SHU Online