Policë Kufitare
Është siguracioni I detyrueshëm për mjetet me targa të huaja që qarkullojnë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
Kohëzgjatja e siguracionit mund të jetë 15 ditë, 45 ditë, 1 muaj, 6 muaj ose 1 vit.
1. Te dhenat themelore

2. I siguruari

3. Dergesa

Ju lutem jepni informacionin perkates te kontaktit dhe pikes kufitare nga do te kaloni,ne menyre qe Albsig tju kontaktoj.Policen kufitare do ta merrni ne kufi nga personat pergjegjes.


Zgjidhni piken kufitare nga ku do te hyni


Cmimi: Euro