Albsig shoqeri sigurimesh

Sigurimi FULL KASKO: a është zgjedhja ideale?

 • Home
 • Sigurimi FULL KASKO: a është zgjedhja ideale?
Sigurimi FULL KASKO: a është zgjedhja ideale?

Në republikën e Shqipërisë sipas Ligjit Nr. 32/2021 për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, pronari i çdo mjeti transporti përpara përdorimit të mjetit është i detyruar të lidhë një kontratë sigurimi, si dhe të sigurojë rinovimin e saj për aq kohë sa mjeti i transportit do të mbetet në qarkullim. Kur mjeti i transportit është subjekt i detyrimit për t’u regjistruar ose çertifikuar dhe sipas ligjit duhet të ketë një çertifikatë regjistrimi/kontrolli teknik, autoritetet përgjegjëse lëshojnë çertifikatën e kontrollit teknik ose ndonjë dokument tjetër të barasvlefshëm me të, vetëm pasi pronari i mjetit të transportit i provon këtij autoriteti me dokumente se e ka lidhur kontratën e sigurimit sipas këtij ligji. Këtë pikë e mbulon sigurimi i detyrueshëm TPL.

Sigurimi TPL nuk I mbulon të gjitha dëmet e shkaktuara në një aksident. Dëmshpërblimi i jepet pronarit të mjetit të dëmtuar. 

Mbulimin e plotë ndaj cdo dëmi si në rast aksidenti apo dëme të tjera të paparashikuara që mund të ndodhin çdo ditë në rrugë e bën Sigurimi FULL KASKO. Albsig ofron mundësi të shumta kombinimi,  ju mund të merrni SIGURACION FULL KASKO apo MINI KASKO në varësi të mundësive tuaja apo dëmeve që doni të mbuloni. Me SIGURIMIN KASKO ju mund ta siguroni automjetin tuaj nga çdo fatkeqësi e paparashikuar. Aksidentet ndodhin për arsye nga më të ndryshmet si gjendja e rrugëve, trafiku i rënduar, kushte të këqija të motit, etj. Të dhënat statistikore për aksidentet në Shqipëri janë të larta. Nëse lidhni kontratë mbi SIGURIMIN KASKO, Albsig ju garanton kompensimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin tuaj me rastin e aksidentit në trafik, edhe atëherë kur ju e keni shkaktuar këtë aksident. Garanton dëmshpërblim në kohë rekord dhe riparime në servise të specializuara. 

ALBSIG KASKO ofron:

 • Makinë në dispozicion gjatë riparimit të mjetit të dëmtuar. Ju nuk qëndroni asnjë ditë pa makinë, si rrjedhojë nuk pengoheni të vazhdoni aktivitetin tuaj normal. 
 • Transport me karroatrec, shërbim i shpejtë dhe i menjëhershëm.
 • Shërbim GPS, një shërbim i cili do t’ju ndihmonte shumë jo vetëm në rast vjedhjeje apo dëmtimesh të ndryshme, të cilat janë informacione që mund t’i merrni në kohë rekord. Ju mund të merrni informacion gjatë gjithë kohës për automjetet tuaja që janë në qarkullim si p.sh:
 • Orët e qëndrimit ndezur apo fikur të mjetit;
 • Itinerarin e përshkruar nga mjeti;
 • Rruga e përshkruar nga mjeti gjatë çdo intervali kohor;
 • Kilometrat e përshkruar për çdo ndezje-fikje të mjetit;
 • Idle time (koha e qëndrimit ndezur të mjetit pa lëvizur për më shumë se 5 min);
 • Shpejtësitë e lëvizjes së tij;
 • Kilometrat e përshkruar për një ditë, javë, muaj apo për çdo interval që ju deshironi;
 • Geofencing (zonat e lejuara për lëvizjet e mjeteve);
 • Mirëmbajtja e mjetit (kur duhet të ndërrohen vaj, filtra, goma, kur mbaron siguracioni, kolaudimi etj.);

 

Të gjitha përfitimet e shërbimit të GSP favorizojnë jo vetëm individin por edhe kompanitë që kanë mjete të ndryshme në qarkullim.

 

 • Dëmtimet në parkim(pa autor), thyerja e xhamave janë shërbimet e vogla të cilat ju mbulohen
 • Dëmtime aksidentale edhe në rastet kur ju vetë jeni përgjegjës. 

 

 • Zjarr-Rrufe-Eksplozion, katastrofë natyrore.
 • Vjedhja, në varësi të kontratës që keni bërë, ju mund të mbuloheni deri në 100 % të dëmit. 
 • Sigurim për qarkullim jashtë vendit, etj. 

 

Jeta është plot të papritura e rreziqe nga më të ndryshmet. Përmes policës së Sigurimit FULL KASKO ju do të bëni zgjedhjen ideale për t’i paraprirë këtyre të paprituarave. Do të keni mbulim të pjesshëm ose plotë të dëmeve, mbi të gjitha do të keni qetësi mendore. Një shofer i qetë në qarkullim është pikërisht ajo çka i nevojitet më së shumti rrugëve në Shqipëri. 

 

Open chat
Na Kontaktoni
Mirë se vini në ALBSIG
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Blini sigurimin TPL Online:
💳 BLI TPL Online
Blini sigurimin Shendeti ne Udhetim Online:
💳 BLI SHU Online