Albsig shoqeri sigurimesh

Bizneset e vogla: Si të punojmë të sigurtë

  • Home
  • Bizneset e vogla: Si të punojmë të sigurtë
Bizneset e vogla: Si të punojmë të sigurtë

 Gjeni këtu një listë kontrolli të gjërave që mund të bëni për të promovuar një mjedis pune të sigurtë dhe të shëndetshëm.

1.      Kontrolloni mbulimin e sigurimit:

Pronari i biznesit mban përgjegjësi nëse diçka shkon keq në vendin ku operon biznesi ose gjatë operacioneve të ndryshme jashë biznesit. Bisedoni me agjentin tuaj të sigurimit për t’u siguruar që keni sasinë dhe llojin e duhur të mbulimit në mënyrë që biznesi, stafi dhe klientët tuaj të mbrohen.

Sipas ligjit, ka disa gjëra që duhet të bëni për të mbajtur një vend pune të sigurt dhe të shëndetshëm. INSPEKTORATI SHTETËROR I PUNËS DHE SHËRBIMEVE SHOQËRORE është përgjegjës për zbatimin e këtyre ligjeve. Shkoni te https://inspektoriatipunes.gov.al  për më shumë informacion.

 

2.      Bëni një listë të rreziqeve:

Biznese të ndryshme mund të kenë nevoja shumë të ndryshme kur bëhet fjalë për sigurinë në vendin e punës. Pavarësisht se në çfarë industrie jeni, është një ide e mirë të auditoni biznesin tuaj për rreziqet e mundshme dhe çështjet e sigurisë. ALBISG ofron një listë kontrolli për të ndihmuar pronarët e bizneseve të vlerësojnë vendin e tyre të punës për rreziqet që mund të jenë unike për ta.

3.      Trajnoni stafin për sigurinë:

Siguria në vendin e punës fillon me trajnimin e stafit tuaj për të bërë gjërat siç duhet. Sigurohuni që biznesi juaj të ketë një plan të qartë për futjen e punonjësve të rinj që përfshin trajnime dhe protokolle sigurie, si dhe një sistem për të verifikuar që ata e kanë mësuar atë.

 

4.      Mirëmbani pajisjet:

Punonjësit tuaj kanë të drejtë të përdorin pajisje dhe makina që janë të sigurta. Sigurohuni që çdo pajisje e nevojshme për të bërë biznes inspektohet dhe mirëmbahet rregullisht dhe që punonjësve u kërkohet të raportojnë çdo dëmtim ose riparim të nevojshëm.

 

5.      Jepni përparësi ndihmës së parë:

Pavarësisht se sa i sigurt është vendi juaj i punës, nuk mund të parandaloni gjithçka. Biznesi juaj duhet të jetë i pajisur me furnizimet bazë të ndihmës së parë dhe që punonjësit të dinë se si t’i aksesojnë dhe t’i përdorin ato.

6.      Zbatoni pushimet e nevojshme:

A e dini se lodhja mund të jetë shkaku kryesor i aksidenteve në punë? Kur jemi të lodhur, kemi më shumë gjasa të bëjmë gabime të thjeshta dhe aftësitë tona ulen. Edukoni punonjësit tuaj për rreziqet e punës kur janë të lodhur dhe zbatoni pushimet e nevojshme gjatë orarit të punës.

 

7.      Planifikoni Emergjencat:

Asnjë pronar biznesi nuk dëshiron të mendojë se do t’i ndodhë një zjarr i madh, fatkeqësi kombëtare ose sulm i sigurisë kibernetike. Por kalimi i suksesshëm i ngjarjeve të rralla, por jo të padëgjuara, varet nga paramendimi serioz se mund të ndodhin dhe më pas planifikimi i një përgjigjeje efektive. Përveçse keni një plan, merrni kohë për të bërë një test testimi se si do t’i përgjigjeshit emergjencave të zakonshme, si zjarri ose përmbytja, me stafin tuaj.

 

Për çdo pyetje të sigurimit në lidhje me biznesin, telefononi ose kontaktoni duke klikuar këtu.

Open chat
Na Kontaktoni
Mirë se vini në ALBSIG
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Blini sigurimin TPL Online:
💳 BLI TPL Online
Blini sigurimin Shendeti ne Udhetim Online:
💳 BLI SHU Online