Albsig shoqeri sigurimesh

3 Llojet e Sigurimit që i Duhen të Gjithëve

  • Home
  • 3 Llojet e Sigurimit që i Duhen të Gjithëve
3 Llojet e Sigurimit që i Duhen të Gjithëve

Ndërkohë, që nuk mund t’i parandalojmë të papriturat, ndonjëherë mund të marrim njëfarë mbrojtjeje. Janë tre llojet e sigurimit që i duhen të gjithëve. Sigurimi ka për qëllim të na mbrojë, të paktën financiarisht, nëse ndodhin gjëra të caktuara. Por ka mundësi të shumta sigurimi, dhe shumë ekspertë financiarë do të thonë që ju duhet t’i keni të gjitha. Mund të jetë e vështirë të përcaktoni se çfarë sigurimi ju nevojitet vërtet, por në këtë artikull Albsig do t’ju ndihmojë të gjeni atë që ju duhet. 

Blerja e llojit dhe sasisë së duhur të sigurimit përcaktohet gjithmonë nga situata juaj specifike. Faktorë të tillë si fëmijët, mosha, mënyra e jetesës dhe përfitimet e punës luajnë një rol kur ndërtoni portofolin tuaj të sigurimeve. Ekzistojnë, megjithatë, tre llojet e sigurimit që shumica e ekspertëve financiarë rekomandojnë që ne të gjithë të kemi: jetën, shëndetin dhe makinën.

Sigurimi i Jetës

Përfitimet më të mëdha të sigurimit të jetës përfshijnë aftësinë për të mbuluar shpenzimet tuaja të varrimit dhe për të siguruar ata që lini pas. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse keni një familje që varet nga paga juaj për të paguar faturat. Ekspertët e industrisë sugjerojnë një politikë të sigurimit të jetës që mbulon 10 herë të ardhurat tuaja vjetore, por ky është një numër që jo të gjithë mund ta përballojnë.

Kur vlerësoni sasinë e mbulimit të sigurimit të jetës që ju nevojitet, mos harroni të merrni parasysh jo vetëm shpenzimet e funeralit, por edhe shpenzimet e përditshme të jetesës. Këto mund të përfshijnë pagesat e hipotekës, huatë e papaguara, borxhin e kartës së kreditit, taksat, kujdesin për fëmijët dhe kostot e ardhshme të universitetit.

Ka dy lloje themelore të sigurimit të jetës: Sigurimi i jetës tradicionale dhe jetës me terma.

 E shpjeguar thjesht, sigurimi i jetës tradicionale mund të përdoret si një mjet i të ardhurave, si dhe një instrument sigurimi. Për sa kohë që vazhdoni të paguani primet mujore, e gjithë jeta juaj është e siguruar. 

Jeta me terma, nga ana tjetër, është një politikë që ju mbulon për një kohë të caktuar. Ka dallime të tjera të konsiderueshme midis dy llojeve të sigurimeve, kështu që ju mund të dëshironi të kërkoni këshillën e një eksperti financiar para se të vendosni se cila është më e mira për ju. Faktorët që duhen marrë parasysh përfshijnë moshën tuaj, profesionin dhe numrin e fëmijëve që keni.

 

Sigurimi i Shëndetit

Statistikisht, ju dhe familja juaj jeni vetëm një sëmundje serioze larg falimentimit. 

Mos lejoni që ju dhe familja juaj të vuani financiarisht dhe psikologjikisht nga sëmundje të papritura. 

 

Sigurimi i Makinës

Sipas statistikave nga Instat vetëm gjatë muajit gusht të vitit 2021 kanë ndodhur 134 aksidente rrugore. Me këto statistika është e rëndësishme të keni një sigurim për makinën tuaj. 

Nëse i jepni mjetit tuaj pa sigurim dhe ju ndodh një aksident, gjobat ndoshta do të jenë barra juaj më e vogël financiare. Nëse ju, një pasagjer, ose shoferi tjetër jeni lënduar në aksident, sigurimi i automjeteve do të mbulojë shpenzimet dhe do t’ju ndihmojë t’ju mbrojë nga çdo proces gjyqësor që mund të rezultojë nga aksidenti. Sigurimi i automjeteve gjithashtu mbron automjetin tuaj kundër vjedhjes, vandalizmit ose fatkeqësive natyrore, të tilla si një uragan ose incidente të tjera të lidhura me motin.

Përsëri, si me të gjitha sigurimet, rrethanat tuaja individuale do të përcaktojnë koston e sigurimit të automjeteve. Për t’u siguruar që merrni sigurimin e duhur për ju, krahasoni disa kuota tarifash dhe mbulimin e ofruar dhe kontrolloni periodikisht për të parë nëse kualifikoheni për tarifa më të ulëta bazuar në moshën tuaj, rekordin e drejtimit ose zonën ku jetoni.

Si përfundim 

Shumica e ekspertëve pajtohen se jeta, shëndeti, dhe sigurimi i automjeteve janë tre llojet e sigurimeve që duhet të keni. Nëse mendoni se sigurimi është i shtrenjtë, mospasja e tij është shumë më e kushtueshme.

 

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?