Albsig shoqeri sigurimesh

Trajtimi i dëmeve, procedurat, problematikat, administrimi, kërkesat ligjore dhe rregullatore

  • Home
  • Trajtimi i dëmeve, procedurat, problematikat, administrimi, kërkesat ligjore dhe rregullatore
Trajtimi i dëmeve, procedurat, problematikat, administrimi, kërkesat ligjore dhe rregullatore

Me 13 prill 2019 u zhvillua trajnimi me temë: “Trajtimi i dëmeve, procedurat, problematikat, administrimi, kërkesat ligjore dhe rregullatore”. Realizimi i këtij sesioni trajnimesh me vlera shumë të rëndësishme ka si qëllim mbarëvajtjen e punës lidhur me dëmet dhe trajtimin e tyre. Fokus të rëndësishëm ne kete trajnim zuri zbatimi me korrektësi i procedurave ligjore , standarteve, si dhe vlersimi i riskut.

Realizimi i këtij sesioni trajnimesh me vlera shumë të rëndësishme ka si qëllim mbarëvajtjen e punës lidhur me dëmet dhe trajtimi i demeve.  Përveç Departamentit të Dëmeve, në trajnim moren pjesë gjithë Departamentet në Drejtorinë e Përgjithshme si ato të marrjes në sigurim dhe ato të Menaxhimit/Administrimit dhe ato ndihmëse.

Open WhatsApp
Na kontaktoni !
Mirë se vini në ALBIG !
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?