Albsig shoqeri sigurimesh

Trajnimi mbi produktet e sigurimit vullnetar te prones

  • Home
  • Trajnimi mbi produktet e sigurimit vullnetar te prones
Trajnimi mbi produktet e sigurimit vullnetar te prones

Më.dt.09.03.2019 u zhvillua trajnimi mbi produktet e sigurimit vullnetar te prones konktretisht “Zjarr” dhe “inxhinierike, CAR/EAR si dhe prezantimi I brandit te ri te Albsig. .Në trajnim morën pjesë më shumë se 40 Drejtues Degesh te Albsig ne Tirane dhe neper rrethe dhe specialiste të marrjes në sigurim të rinj dhe me përvojë. Qëllimi i këtij sesioni trajnimi ishte shtrirja e shitjes së produkteve te Prones në të gjithë rrjetin e Albsig, rritja e volumit të klientëve, si dhe aplikimi në mënyrë korrekte i brandit te ri te Albsig. Në mbështetje të produkteve  qe perfshihen te sigurimi vullnetar i pronës konkretisht “Zjarri” dhe “inxhinierike CAR/EAR”u prezantuan  rëndësia e tyre. Trajnuesit jane vetë drejtuesit dhe specialistët e Departamentit të  Sigurimit te Prones pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Albsig. Sigurimi vullnetar i pronës është një pjesë që të gjithë duhet ti kushtojnë rëndesi

Open chat
Na Kontaktoni
Mirë se vini në ALBSIG
Përshendetje !
Si mund t'ju ndihmojmë ?

Blini sigurimin TPL Online:
💳 BLI TPL Online
Blini sigurimin Shendeti ne Udhetim Online:
💳 BLI SHU Online