Sigurimi i parave në udhëtim i ofrohet Bankave, Shoqërive të Këmbimit Valutor apo çdo institucioni tjetër financiar, të cilët transportojnë mjetet monetare drejt destinacioneve të ndryshme.

Ky sigurim mbulon humbjen ose dëmin e mjeteve monetare të siguruara gjatë udhëtimit nga vjedhja dhe grabitja; nën ruajtjen e punonjësve apo shoqërisë transportuese/siguruese.