Pse ju duhet Albsig “Kasko”?!!

SEPSE gjendja e rrugeve, trafiku i renduar, ndryshimet e motit,etj, jane faktoret kryesore qe askush nuk është i sigurtë nga dëmet a paparashikuara qe ndodhin si shkak i tyre, nga ana tjetë,  dëmet  kushtojnë mjaft shtrenjtë nëse askush nuk garanton për dëmin e shkaktuar.

PRANDAJ me paisjen me Sigurimin KASKO, si dhe me mundësitë e shumta të kombinimeve që mund t’i bëni nëse dëshironi MINIKASKO , Ju mund ta siguroni autmjetin tuaj nga cdo fatkeqësi e paparashikuar .

Nëse keni lidhur kontratë mbi sigurimin KASKO , Albsig ju garanton  kompensimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin tuaj me rastin e aksidentit në trafik edhe atëherë kur ju e keni shkaktuar fatkeqësinë.

Albsig.sh.a përmes policës së Sigurimit të vetë mjetit motorik KASKO, ofron mbulimet ne sigurim ne lidhur me humbjen ose demtimin e plote ose te pjesshem te mjetit motorik te siguruar si rezultat i rreziqeve te ndryshme.

ALBSIG KASKO ofron:

 • Makine ne dispozicion gjate riparimit te mjetit te demtuar.
 • Transport me karotrec
 • Sherbim GPS
 • Demtimet ne parkim (pa autor)
 • Thyrja e xhamave
 • Demtime aksidentale
 • Zjarr-Rufe-Eksplozion
 • Katastrofe natyrore
 • Vjedhja
 • Sigurim per jashte vendit

Albsig.sh.a. ju garanton:

 • Demshperblim ne kohe rekord
 • Riparim ne servile te specializuara

Pajisja e automjetit tuaj me GSP.

Me pajisjen e automjetit Tuaj me GSP ju do te keni mundesi qe ta vëzhgoni ne menyre te imtesishme automjetin Tuaj.

 • Oret e qendrimit ndezur apo fikur te Mjetit apo Gjeneratorit ;
 • Intinerarin e përshkruar nga mjeti;
 • Rruga e pershkruar (route )nga mjeti gjate cdo intervali kohor
 • Kilometrat e pershkruar per cdo ndezje-fikje te mjetit;
 • Idle time (koha e qendrimit ndezur te mjetit pa levizur per me shume se 5 min);
 • Shpejtësitë e lëvizjes së tij;
 • Kilometrat e përshkruar për një ditë, javë, muaj apo për çdo interval që ju deshironi;
 • Geofencing (zonat e lejuara per levizjet e mjeteve);
 • Mirembajtja e mjetit (kur duhet te nderrohen vaj, filtra, goma kur mbaron siguracioni, kolaudimi etj.);

Do keni informacione ne kohe record per automjetin Tuaj ne rast (vjedhjeje )

 • Kur mjeti lëviz me motor të fikur;
 • Kur mjeti kalon shpejtësinë e lejuar;
 • Kur mjeti del nga zona e mbulimit;
 • Në rastet kur mjeti përfshihet në një aksident;
 • Qëndron për një kohë te gjatë me motor ndezur pa lëvizur;
 1. Perfitimet Tuaj ne rast se do pajisni automjetin me GSP.
 • Kursim ne shpenzimet e medha te karburantit ;
 • Sigurinë e automjetit/personelit tuaj;
 • Ju do të lajmëroheni në rast se mjeti del nga zona e lejuar (parkimi, magazina, etj), kur mjeti po lëviz me motor të fikur, kur mjeti përfshihet në një aksident etj;
 • Reduktim të kostove të transportit;
 • Rrit efiçencen e drejtuesve të mjetit dhe performancën e tyre duke ulur mundesinë për abuzime;

Kushtet e përgjithëshme