Sigurimi i shendetit bazë përmban 3 paketa të fashës ekonomike duke synuar një shtrirje të gjerë në treg për fleksibitetin dhe përballimin lehtësisht financiar.

Paketat janë si më poshtë:

– Albsig Bazë
– Albsig Ekonomik
– Albsig Standart

Paketa Bazë: Kushtet e përgjithshme