EAR mbulon punimet e montimit të pajisjeve dhe makinerive, që nga faza fillestare deri në fazën përfundimtare të vendosjes së tyre në punë, duke përfshirë dëmet pasurore apo trupore aksidentale që mund ti shkaktohen palëve të treta; zjarri, rrufeja, etj. tërmeti, përmbytja etj.