Sigurimi makinerive ka si objekt sigurimi makineritë apo pajisjet që përdoren prej aktiviteteve të ndryshme të biznesit. Ky sigurim mbulon humbjet apo dëmet që pësojnë objektet e siguruara gjatë punës, pushimit apo proçesit të mirëmbajtjes.