Sigurimi i përgjegjësisë së bankierëve i ofrohet Bankave apo institucioneve të tjera financiare.

Ky sigurim mbulon humbjen ose dëmin ndaj pandershmërisë së punonjësve; njësitë (degë, agjensi, etj.); paratë në udhëtim; falsifikimi i çeqeve apo parave; dëmtimi i zyrave apo pajisjeve/inventarit si rrjedhojë e vjedhjes.