Sigurimi i parave në kasafortë i ofrohet Bankave, Shoqërive të Këmbimit Valutor apo çdo individi tjetër financiar që ruajnë apo administrojnë mjete monetare.

Ky sigurim mbulon humbjen ose dëmin e mjeteve monetare të siguruara në kasafortë /kasë ndaj vjedhjes, grabitjes përmes hyrjes apo daljes me dhunë apo forcërisht nga objekti i siguruar.