NJOFTIM PËR DIVIDENDIN

Referuar vendimeve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në lidhje me situatën e Covid-19,Shoqëria Albsig Sh.a në vijim të këtyre referimeve në Date. 27.07.2020, me Vendim nr. 03, vendosi për mosndarjen e Dividiendit të fitimit të vitit 2019.